Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 9. 2019

Datum objave: 26. 8. 2019
Rok za prijavo: 15. 9. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1377/2 v izmeri delež -70 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 1377/2).

Cena navedene nepremičnine 8.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke