Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 9. 2019

Datum objave: 5. 9. 2019
Rok za prijavo: 25. 9. 2019

Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 5897/7765 pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 864/61 v izmeri 75 m2 (ID znak: parcela 1722 864/61), k.o. 1722 Trnovsko predmestje

Cena navedene nepremičnine znaša 6.835,20 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke