Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 9. 2019

Datum objave: 10. 9. 2019
Rok za prijavo: 30. 9. 2019

Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 5897/7765 pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 864/62 v izmeri 131 m2 (ID znak: parcela 1722 864/62), k.o. 1722 Trnovsko predmestje 

Cena za solastniški delež navedene nepremičnine znaša 19.898,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke