Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 10. 2019

Datum objave: 30. 9. 2019
Rok za sprejem ponudbe: 20. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1854/2 v izmeri 65 m2 (ID znak: parcela 1775 1854/2) in zemljišče s parc. št. 1854/13 v izmeri 29 m2 (ID znak: parcela 1775 1854/13) obe k.o. 1775 Sostro.

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 3.760,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke