Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 10. 2019

Datum objave: 8. 10. 2019
Rok za sprejem ponudbe: 28. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 435/16 v izmeri 20 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 435/16).

Cena navedene nepremičnine 1.600,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke