Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 10. 2019

Datum objave: 10. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 30. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 256/10 v izmeri 62 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 256/10).

Cena navedene nepremičnine 7.440,00 EUR brez 2% DPN.

 

Razpisne datoteke