Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 10. 2019

Datum objave: 10. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 30. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1528/35, v izmeri 25 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 1528/35).

Cena navedene nepremičnine 3.000,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke