Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 10. 2019

Datum objave: 11. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 31. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2723/9 v izmeri 34 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2723/9).

Cena navedene nepremičnine 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke