Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 11. 2019

Datum objave: 15. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 4. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 224/66 v izmeri 98 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje (ID znak: parcela 1695 224/66).

Cena navedene nepremičnine znaša 11.760,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke