Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2019

Datum objave: 17. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 6. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 256/8 v izmeri 145 m2, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 256/8).

Cena navedene nepremičnine znaša 17.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke