Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 11. 2019

Datum objave: 21. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 10. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1599/2 v izmeri 110 m2, k. o. 1730 Moste (ID znak: parcela 1730 1599/2).

Cena navedene nepremičnine je 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke