Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 11. 2019

Datum objave: 24. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 13. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidana stavbna zemljišča parc. št. 33/1 v izmeri 34 m2, parc.št. 33/3 v izmeri 68 m2, parc.št. 8 v izmeri 79 m2, vse k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 33/1, 33/3, 8).

Cena navedenih nepremičnin 10.860,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke