Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 11. 2019

Datum objave: 25. 10. 2019
Rok za prijavo na namero: 14. 11. 2019

Prodaja nepremičnin:
- pozidano stavbno zemljišče parc. št. 98/56 v izmeri 8 m2 (ID znak: parcela 1722 98/56),
- pozidano stavbno zemljišče parc. št. 98/57 v izmeri 7 m2 (ID znak: parcela 1722 98/57),
- pozidano stavbno zemljišče parc. št. 98/60 v izmeri 136 m2 (ID znak: parcela 1722 98/60) vse k. o. 1722 Trnovsko predmestje

Cena navedenih nepremičnin znaša 9.060,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke