Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 11. 2019

Datum objave: 7. 11. 2019
Rok za sprejem ponudbe: 27. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 224/64 v izmeri 85 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje (ID znak: parcela 1695 224/64).

Cena navedene nepremičnine znaša 10.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke