Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 12. 2019

Datum objave: 15. 11. 2019
Rok za sprejem ponudb: 5. 12. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2309/1 v izmeri 65 m2, k. o. 1770 Kašelj (ID znak: parcela 1770 2309/1).

Cena navedene nepremičnine znaša 6.500,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke