Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 2. 2020

Datum objave: 17. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 6. 2. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2170/15 v izmeri 99 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2170/15).

Cena navedene nepremičnine 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke