Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 2. 2020

Datum objave: 20. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 9. 2. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 912/33 v izmeri 7 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 912/33).

Cena navedene nepremičnine 700,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke