Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 2. 2020

Datum objave: 28. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 2. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2002/50 v izmeri 189 m2 (ID znak: parcela 1723 2002/50), k. o. 1723 Vič.

Cena navedene nepremičnine znaša 15.120,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke