Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 2. 2020

Datum objave: 4. 2. 2020
Rok za sprejem ponudb: 24. 2. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2226/6 v izmeri 90 m2, k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 2226/6).

Cena navedene nepremičnine 10.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke