Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 3. 2020

Datum objave: 14. 2. 2020
Rok za sprejem ponudb: 5. 3. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 564/2 v izmeri 9 m2 in 564/4 v izmeri 3 m2 k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 564/2 in 564/4).

Cena navedene nepremičnine 1.440,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke