Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 3. 2020

Datum objave: 10. 3. 2020
Rok za sprejem ponudb: 30. 3. 2020

Prodaja nepremičnine: 1803/10 v izmeri 70 m2 - pozidana stavbna zemljišča parc. št. 1803/10 v izmeri 70 m2, 1803/14 v izmeri 49 m2 , 1803/15 v izmeri 13 m2 , k. o. 2680 Nove Jarše, (ID znak: parcela 2680 1803/10 1803/14 1803/15).

Cena navedene nepremičnine 15.840,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke