Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 4. 2020

Datum objave: 12. 3. 2020
Rok za sprejem ponudb: 1. 4. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1025/8 v izmeri 24 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška, (ID znak: parcela 1740 1025/8).

Cena navedene nepremičnine 4.224,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke