Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 6. 2020

Datum objave: 12. 5. 2020
Rok za sprejem ponudb: 1. 6. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2278/1 v izmeri 142 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2278/1).

Cena navedene nepremičnine 11.360,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke