Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 6. 2020

Datum objave: 19. 5. 2020
Rok za sprejem ponudb: 8. 6. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1049/10, k. o. 1733 – Bizovik, ID znak: parcela 1733 1049/10, v izmeri 24 m2.

Cena navedene nepremičnine je 2.880,00 EUR in ne vključuje 2% DPN.

 

Razpisne datoteke