Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 6. 2020

Datum objave: 20. 5. 2020
Rok za sprejem ponudb: 9. 6. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 194/106 v izmeri 84 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 194/106).

Cena navedene nepremičnine 6.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke