Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 6. 2020

Datum objave: 20. 5. 2020
Rok za sprejem ponudb: 9. 6. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1391/10 v izmeri 79 m2, k. o. 1759 Podgorica, (ID znak: parcela 1759 1391/10).

Cena navedene nepremičnine 6.320,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke