Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 6. 2020

Datum objave: 20. 5. 2020
Rok za sprejem ponudb: 9. 6. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2101/160 v izmeri 33 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/160).

Cena navedene nepremičnine 5.808,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke