Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 6. 2020

Datum objave: 3. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 23. 6. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1075/26 v izmeri 62 m2, k. o. 1776 Lipoglav, (ID znak: parcela 1776 1075/26).

Cena navedene nepremičnine 3.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke