Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 7. 2020

Datum objave: 16. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 6. 7. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidana stavbna zemljišča parc. št. 894/246 v izmeri 99 m2 in parc.št. 894/247 v izmeri 28 m2 k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 894/246, 894/247).

Cena navedenih nepremičnin 12.700,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke