Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 7. 2020

Datum objave: 17. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 7. 7. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 996/15 v izmeri 43 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 996/15).

Cena navedene nepremičnine 3.440,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke