Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 7. 2020

Datum objave: 17. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 7. 7. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 184/5 v izmeri 32 m2, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, (ID znak: parcela 1754 184/5).

Cena navedene nepremičnine 2.560,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke