Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 7. 2020

Datum objave: 23. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 13. 7. 2020

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 241/83 izmeri 17 m2 (ID znak: parcela 1756 241/83) k. o. 1756 Črnuče,
- zemljišče parc. št. 985/28 izmeri 46 m2 (ID znak: parcela 1756 985/28) k. o. 1756 Črnuče,

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 7.560,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke