Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 7. 2020

Datum objave: 8. 7. 2020
Rok za sprejem ponudb: 28. 7. 2020

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 297/30 v izmeri 53 m2, k. o. 1738 – Dravlje, ID znak: parcela 1738 297/30. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dostop do stanovanjskega objekta ter pripadajočega zemljišča.

Cena navedene nepremičnine je 5.300,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

 

Razpisne datoteke