Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 9. 2020

Datum objave: 26. 8. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 9. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 633/11 v izmeri 63 m2, k. o. 1733 Bizovik, (ID znak: parcela 1733 633/11).

Cena navedene nepremičnine 11.088,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke