Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 9. 2020

Datum objave: 26. 8. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 9. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 728/6 v izmeri 3 m2, k. o. 1731 Udmat, (ID znak: parcela 1731 728/6).

Cena navedene nepremičnine 600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke