Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 9. 2020

Datum objave: 28. 8. 2020
Rok za sprejem ponuidb: 17. 9. 2020

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 224/62 v izmeri 98 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 224/62. Zemljišče v naravi predstavlja zeleno površino ob zemljišču s stanovanjskim objektom, ki na nanj neposredno meji.

Cena navedene nepremičnine je 11.760,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

 

Razpisne datoteke