Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 9. 2020

Datum objave: 31. 8. 2020
Rok za sprejem ponudb: 20. 9. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 361/247 izmeri 17 m2 (ID znak: parcela 1722 361/247) k. o. 1722 Trnovsko predmestje

Cena navedene nepremičnine je 2.550,00 EUR brez 2% DPN.

 

Razpisne datoteke