Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 9. 2020

Datum objave: 7. 9. 2020
Rok za prijavo: 27. 9. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče, parc. št. 418/55 v izmeri 44 m2, k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 418/55).

Cena navedene nepremičnine 3.520,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke