Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 10. 2020

Datum objave: 23. 9. 2020
Rok za sprejem ponudb: 13. 10. 2020

Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1381/52 v izmeri 80 m2, k. o. 1753 – Vižmarje, ID znak: parcela 1753 1381/52. Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dovoz in dostop do stanovanjskega objekta, ki v naravi neposredno meji na zemljišče s parc. št. 1381/52, k. o. 1753 – Vižmarje. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Elektro Ljubljana, d. d..

Cena navedene nepremičnine je 6.400,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke