Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 10. 2020

Datum objave: 5. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 25. 10. 2020

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 1434/4 v izmeri 108 m2, k. o. 1753 – Vižmarje, ID znak: parcela 1753 1434/4. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d..

Cena navedene nepremičnine je 8.640,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke