Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 10. 2020

Datum objave: 6. 10. 2020
Rok za prijavo: 26. 10. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1555/19 v izmeri 22 m2, k. o. 1749 Gameljne, (ID znak: parcela 1749 1555/19).

Cena navedene nepremičnine 3.872,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke