Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 10. 2020

Datum objave: 9. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 29. 10. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 418/57 v izmeri 29 m2, k.o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 418/57).

Cena navedene nepremičnine 2.320,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke