Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 11. 2020

Datum objave: 13. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 2. 11. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 419/26 izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1727 419/26), k. o. 1727 Poljansko predmestje

Cena navedene nepremičnine je 2.250,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke