Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 11. 2020

Datum objave: 15. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 4. 11. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 138/4 v izmeri 127 m2, k. o. 1736 Brinje I, (ID znak: parcela 1736 138/4).

Cena navedene nepremičnine 19.050,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke