Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 11. 2020

Datum objave: 21. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 10. 11. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2084/32 v izmeri 18 m2 in parc.št. 2084/31 v izmeri 19 m2, obe k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2084/32 in 2084/31).

Cena navedene nepremičnine 5.550,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke