Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 11. 2020

Datum objave: 21. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 10. 11. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2092/42 v izmeri 20 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2092/42).

Cena navedene nepremičnine 3.000,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke