Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 11. 2020

Datum objave: 23. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 13. 11. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1025/7 v izmeri 20 m2, k.o. 1740 Spodnja Šiška, (ID znak: parcela 1740 1025/7) in 1025/9 v izmeri 31 m2, k.o. 1740 Spodnja Šiška, (ID znak: parcela 1740 1025/9).

Cena navedene nepremičnine 8.976,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke