Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 12. 2020

Datum objave: 11. 11. 2020
Rok za sprejem ponudb: 1. 12. 2020

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo stavbnega zemljišča s parc. št. 447/7, k. o. 1736 – Brinje I, v izmeri 1.528 m2, ID znak: parcela 1736 447/7. Pri zemljišču so v zemljiški knjigi vknjižene neprave stvarne služnosti v korist in na ime imetnikov Telekom Slovenije, d. d. in Elektro Ljubljana, d. d..

Razpisne datoteke