Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 12. 2020

Datum objave: 20. 11. 2020
Rok za sprejem ponudb: 10. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1057/3 v izmeri 209 m2, k. o. 1779 Trebeljevo, (ID znak: parcela 1779 1057/3).

Cena navedene nepremičnine 6.270,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke