Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 12. 2020

Datum objave: 24. 11. 2020
Rok za sprejem ponudb: 14. 12. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 233/3 v izmeri 2 m2, k. o. 1731 Udmat, (ID znak: parcela 1731 233/3).

Cena navedene nepremičnine 300,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke